Dyskusja miesiąca: czym jest wolność?

Wolność
By: Mariusz Chilmon

Jak należy rozumieć pojęcie wolności? Czy człowiek jest wolny, a jeśli tak, to jak wiele ma tej wolności? Czy wolność oznacza możliwość świadomego i dobrowolnego wyboru zła, a nawet potępienia? Nad tymi między innymi pytaniami zastanawiamy się w siódmej dyskusji miesiąca.

Jedna myśl nt. „Dyskusja miesiąca: czym jest wolność?”

  1. Zapraszam do lektury tego oto artykułu:
    http://pretremarc.wordpress.com/2012/09/29/mision-statement/
    (…) bł. ks Jerzy Popiełuszko, mimo, iż był prześladowany przez UB, to jednak nie raz inwigilującym go funkcjonariuszom, zimą, w mrozie, zanosił herbatę, czy kawę, by choć trochę mieli ciepła w swoich sercach.

    Sł. Boży, kardynał Stefan Wyszyński, kiedy był internowany, więziony, nigdy nie użalał się nad sobą, nie rościł sobie pretensji co do swego położenia – ale za to ZAWSZE, kiedy miał do czynienia z funkcjonariuszami, wypytywał ich o to, czym żyją, jak układa się im życie rodzinne, jakie strapienia ich serca nicują.(…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *