Dyskusje miesiąca

1. Uczniowie z Emaus
Data rozpoczęcia: 11 kwietnia 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. RynkowskiJan Turnau, Michał Wilk.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Michał Legan OSPPE.
Tematyka: interpretacja egzegetyczna, teologiczna i egzystencjalna opowiadania o uczniach z Eamus (Łk 24, 13-35).

2. Nadzieja powszechnego zbawienia
Data rozpoczęcia: 7 maja 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Krzysztof KamińskiDariusz Kowalczyk SJ, Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Jan Turnau, Jarosław Dąbrowski.
Tematyka: obecność idei powszechnego zbawienia w Piśmie Świętym, dziełach Ojców Kościoła, Magisterium Kościoła i innych źródłach teologicznych, zasadność tej idei.

3. Istota teologii
Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Michał Legan OSPPE, Robert M. RynkowskiRobert J. Woźniak.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Robert M. Rynkowski.
Tematyka: refleksja nad tym, czym jest teologia, co to znaczy być teologiem, kogo można nazwać teologiem, jak uprawiać teologię.

4. Kobieta w teologii
Data rozpoczęcia: 2 lipca 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Ewa Karabin, Marta Przyszychowska, Elżbieta Wiater.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Joanna Petry Mroczkowska
Tematyka: refleksja teologiczna dotycząca kobiety, rola kobiet teologów/teolożek w teologii, teologia feministyczna.

5. Teologia przyrody
Data rozpoczęcia: 1 sierpnia 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Jarosław Babiński, Anna Connolly, Janusz Poniewierski, Robert M. Rynkowski, Jan Turnau.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Dariusz Kowalczyk SJ, Stanisław Jaromi OFM Conv, Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: refleksja teologiczna dotycząca świata przyrody, eschatologia świata materialnego, ekoteologia, teologia zwierząt.

6. Nauka o Trójcy Świętej
Data rozpoczęcia: 3 września 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: ks. Grzegorz Barth, ks. Marek JagodzińskiDariusz Kowalczyk SJ, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wojciech Sobczuk
Tematyka: dogmat o Trójcy Świętej, jakie znaczenie dla praktyki wiary ma prawda o Bogu Trójjedynym, współczesne próby wyrażenia tej prawdy.

7. Co to jest wolność?
Data rozpoczęcia: 1 października 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Jarosław Dąbrowski, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI, ks. Marek Radomski.
Tematyka: jak należy rozumieć pojęcie wolności, czy człowiek rzeczywiście jest wolny i ile tej wolności ma, czy można świadomie wybrać zło.

8. Czym jest dogmat?
Data rozpoczęcia: 5 listopada 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI, Wojciech Sobczuk.
Tematyka: czym jest dogmat, czy jest to zakaz myślenia, czy raczej drogowskaz.

9. Wcielenie
Data rozpoczęcia: 3 grudnia 2012 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: ks. Ignacy Bokwa, Anna Connolly, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI.
Dyskusja o książce Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo: Robert M. Rynkowski, Tomasz Ponikło, Ewa Kiedio, Robert M. Rynkowski, Tomasz Ponikło.
Tematyka: wiarygodność Ewangelii dzieciństwa, motywy i skutki Wcielenia.

10. Grzech pierworodny
Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI
Tematyka: wiarygodność nauki o grzechu pierworodnym, znaczenie i skutki grzechu pierworodnego.

11. Pluralistyczna teologia religii
Data rozpoczęcia: 1 lutego 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP, Perry Schmidt-Leukel.
Tematyka: czym jest pluralistyczna teologia religii, wartość zbawcza religii niechrześcijańskich, prawomocność tezy o wielości pośrednictw zbawczych.

12. Pascha Chrystusa
Data rozpoczęcia: 4 marca 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, ks. Marian Rusecki, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: czym jest misterium paschalne, znaczenie poszczególnych wydarzeń paschalnych, wiarygodność wydarzeń paschalnych.

13. Nowy pontyfikat – teologiczne wyzwania i nadzieje
Data rozpoczęcia: 8 kwietnia 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna ConnollyStanisław Jaromi OFMConv, Andrzej Michniewicz,  Robert M. Rynkowski, ks. Robert J. Woźniak.
Tematyka: sylwetka teologiczna papieża Franciszka, teologiczne wyzwania stojące przed nowym papieżem, teologiczne nadzieje związane z nowym pontyfikatem.

14. System w teologii
Data rozpoczęcia: 6 maja 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: ks. Grzegorz Barth, ks. Krzysztof Kaucha, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: „Tomasz jest największy” – miał powiedzieć niedługo przed śmiercią Hans Urs von Balthasar. Czy dzisiaj teologia powinna być usystematyzowana i całościowa, tak jak teologia Tomasza z Akwinu? A jeśli tak, to w jaki sposób można nadać jej tę systemowość?

15. Piekło
Data rozpoczęcia: 3 czerwca 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wojciech Sobczuk.
Tematyka: czym jest piekło, jak należy je rozumieć, jak należy o nim mówić w dzisiejszym świecie, skoro jego istnienie jest przedmiotem nauki Kościoła.

16. Psalm 23 („Pan jest moim pasterzem”)
Data rozpoczęcia: 1 lipca 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. Rynkowski, Jan Turnau, Michał Wilk.
Tematyka: interpretacja egzegetyczna, teologiczna i egzystencjalna Psalmu 23.

17. Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa
Data rozpoczęcia: 5 sierpnia 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: nauczanie Jezusa na temat Królestwa Bożego, sposób rozumienia tego pojęcia.

18. Herezje
Data rozpoczęcia: 2 września 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: czym jest herezja, czy herezje przyczyniają się do rozwoju doktryny Kościoła.

19. Prorocy Starego Testamentu
Data rozpoczęcia: 4 października 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Abraham J. Heschel, Susannah Heschel, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: kim byli prorocy ST, czym charakteryzowało się ich posłannictwo, różnica między prorokami ST a prorokami w innych religiach.

20. Stworzenie człowieka na obraz Boga
Data rozpoczęcia: 4 listopada 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo (postać) Boga, proces stawania się człowieka.

21. Teologia radości
Data rozpoczęcia: 2 grudnia 2013 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Tomasz Ponikło, Robert M. Rynkowski, Jan Turnau, Elżbieta Wiater.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: teologia radości i radość w teologii, czy teologia powinna być radosna, a jeśli tak, to co jest podstawą tej radości.

22. Święci
Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: geneza idei wskazywania świętych, znaczenie świętych w teologii, kto może zostać świętym, co oznacza bycie świętym, modlitwa do świętych.

23. Teologia cierpienia
Data rozpoczęcia: 3 lutego 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Dariusz Kowalczyk SJ, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: geneza cierpienia w świecie, czy Bóg odpowiada za cierpienie, idea Boga współcierpiącego.

24. Zły Bóg Starego Testamentu?
Data rozpoczęcia: 3 marca 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI, Andrzej Jan Nowicki.
Tematyka: czy Bóg Starego Testamentu to inny Bóg niż Bóg Jezusa Chrystusa, czy był On zawistnym, gniewnym sadystą karzącym ludzi cierpieniem.

25. Zmartwychwstanie
Data rozpoczęcia: 7 kwietnia 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Anna Connolly, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: na czym polega zmartwychwstanie, czym było zmartwychwstanie Chrystusa, co ono oznacza dla chrześcijanina.

26. „Kleofas” – nowe otwarcie
Data rozpoczęcia: 5 maja 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: omówienie powstałych działów „Biblia”, „Patrystyka” i „Dogmatyka”, prezentacja ich tematyki oraz materiałów, które będą w nich się pojawiać.

27. Potrzeba teologii
Data rozpoczęcia: 2 czerwca 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Jacek Salij OP, ks. Jerzy Szymik.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Andrzej Jan Nowicki, ks. Antoni Tronina, Andrzej Jan Nowicki, ks. Antoni Tronina, Andrzej Jan Nowicki, ks. Antoni Tronina.
Tematyka: do czego człowiekowi wierzącemu potrzebna jest teologia.

28. Teologia nicnierobienia
Data rozpoczęcia: 7 lipca 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Michał Gołębiowski, Karolina Kochańczyk-Bonińska, Marta Przyszychowska, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających:
Tematyka: czy możemy nic nie robić, czy jest teologia nicnierobienia.

29. Dziewicze poczęcie Syna Bożego
Data rozpoczęcia: 4 sierpnia 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Michał GołębiowskiMarta Przyszychowska, Jacek Salij OP.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Robert KossAndrzej Jan Nowicki.
Tematyka: jakie ma znaczenie i co oznacza głoszone przez Kościół twierdzenie o dziewiczym poczęciu Syna Bożego.

30. Więzi rodzinne po śmierci
Data rozpoczęcia: 1 września 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Michał Gołębiowski, Robert Koss.
Tematyka: co z więzi rodzinnych, małżeństwa zostaje po śmierci, skoro „Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie” (Mt 22,30).

31. Metodologia korzystania z ojców Kościoła w egzegezie biblijnej
Data rozpoczęcia: 6 października 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Michał Gołębiowski, Marta Przyszychowska.
Tematyka: jak korzystać dzieł ojców Kościoła w egzegezie biblijnej.

32. Los człowieka po śmierci
Data rozpoczęcia: 3 listopada 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Marta Ficoń, Robert M. Rynkowski, Jacek Salij OP, ks. Jerzy Szymik, Kalina Wojciechowska.
Tematyka: co dzieje się z człowiekiem po śmierci, co oznacza wieczny odpoczynek, czym jest świętych obcowanie, jakie będzie los dzieci zmarłych bez chrztu.

33. Boże Narodzenie – święto chrześcijańskie czy pogańskie?
Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2014 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: ks. Józef Naumowicz, Kalina Wojciechowska, Robert M. Rynkowski.
Tematyka: czy adwent to czas oczekiwania, co wiemy o ewangelii dzieciństwa i Świętej Rodzinie.

34. Europa ducha czy europejski duch ateizmu?
Data rozpoczęcia: 5 stycznia 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Juliusz Iwanicki, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: ateizm a chrześcijańskie korzenie Europy.

35. Dramat  dziejów świata:  o ludzkim grzechu
Data rozpoczęcia: 23 lutego 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Wacław Hryniewicz OMI.
Tematyka: czy, a jeśli tak, to jak mówić o grzechu w czasach, gdy człowiek nie ma poczucia grzechu i winy, jak mówić o śmierci Jezusa za nasze grzechy.

36. Pierwsza komunia – ósmy sakrament
Data rozpoczęcia: 7 kwietnia 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Robert KossKarolina Kochańczyk-Bonińska.
Tematyka: czy pierwsza komunia powinna być traktowana jak ósmy sakrament, jak odnaleźć w niej wymiar duchowy.

37. Czym jest Eucharystia?
Data rozpoczęcia: 4 maja 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Robert M. Rynkowski.
Tematyka: istota Eucharystii, różnice i podobieństwa w rozumieniu Eucharystii w Kościołach chrześcijańskich.

38. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę… w cywilizacji informatycznej?
Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Andrzej J. Nowicki/Dariusz Kot, Włodzisław Duch.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających:  Robert Koss, Robert Koss, Anna Connolly, Anna Connolly, Robert Koss, Dariusz Kot.
Tematyka: Zachęcając do refleksji o „cywilizacji informatycznej”, chcielibyśmy zwrócić uwagę na współczesną wizję człowieka jako efektu wykorzystania ewolucyjnej „niszy kognitywnej”, możliwego dzięki przetwarzaniu informacji w ludzkim umyśle. Taką teorię umysłu przedstawił Steven Pinker już w roku 1997 w książce „Jak działa umysł?”. Prawie dwadzieścia lat później połączone klucze teorii Darwina („selekcja naturalna”, ewolucja) i Turinga („przetwarzanie informacji”, komputer) mają swe praktyczne zastosowanie w konkretnych, niezwykłych doświadczeniach naukowych. Zwracamy uwagę na pięć eksperymentów, które wydają się stawiać w nowym świetle stare zagadnienia granic żywe/martwe (link 1, link 2) oraz ciało/umysł/duch (link 1, link 2, link 3). Chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na pytania: jak głęboki może okazać się przełom kulturowy związany z bioinformatyką i kognitywistyką; na ile zamienia on nauki o człowieku w nauki ścisłe; a także co to może oznaczać dla antropologii chrześcijańskiej i dialogu światopoglądowego między religią a ateizmem?

39. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę… w cywilizacji informatycznej – część II
Data rozpoczęcia: 29 czerwca 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Wacław Hryniewicz OMI.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających: Anna Connoly, Anna Connolly, Dariusz Kot.
Tematyka: II część dyskusji „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę… w cywilizacji informatycznej”.

40. Wiara i rozum – razem czy osobno?
Data rozpoczęcia: 31 sierpnia 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Juliusz Iwanicki, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających:
Tematyka: relacje między wiarą i rozumem, między filozofią i teologią, nurty zielonoświątkowe w chrześcijaństwie.

41. Niepoznawalność
Data rozpoczęcia: 7 września 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: ks. Tomasz Stępień
Tematyka: pojawienie się i rozwój doktryny o niepoznawalności Boga.

42. Czyściec
Data rozpoczęcia: 25 października 2015 r.
Autorzy wpisów wprowadzających: Jacek Salij OP, Robert M. Rynkowski.
Autorzy wpisów polemicznych i uzupełniających:
Tematyka: istota nauki o czyśćcu, jej podstawy biblijne i znaczenie dla współczesnego człowieka.

10 myśli nt. „Dyskusje miesiąca”

 1. W związku z zaistniałą w Kościele rzymskokatolickim wyjątkową sytuacją – niespodziewaną rezygnacją Benedykta XVI z kontynuowania posługi papieskiej, proponuję rozważenie możliwości zmiany tematu marcowej dyskusji na dotykającą problemu posługi jego następcy. Zaplanowaną debatę o Passze Chrystusa można by wówczas przesunąć na okres wielkanocny w kwietniu…

 2. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym samym miesiącu odbyły się dyskusja i dyskusja o Passze, i dyskusja o posłudze następcy Benedykta XVI. Widzę tylko dwa problemy: po pierwsze, czego konkretnie miałaby dotyczyć taka dyskusja (czego oczekujemy od następcy? relacji z Benedyktem XVI?), a po drugie, jakie mielibyśmy ująć w tej dyskusji aspekty teologiczne, skoro Kleofas to blog teologiczny (były teksty o abp. J. Życińskim, raczej nieteologiczne, można oczywiście kontynuować ten nurt, ale wolałbym jednak wydobywać z danej sprawy problemy teologiczne).

 3. Na przykład dyskusja mogłaby dotyczyć tego, czego się spodziewamy po nowym papieżu. Nasze marzenia na temat przyszłości katolicyzmu, coś takiego. Tylko czy to jest temat teologiczny?

 4. Robercie, szczerze mówiąc zdziwił mnie twój wpis, z którego wynika, iż zaproponowanej przeze mnie problematyce brakuje „teologiczności”. Edward Stachura (którego twórczość w swojej młodości bardzo polubiłem i do tej pory podśpiewuję jego piosenki) pisał, że „wszystko jest poezją, każdy jest poetą”. Ty z kolei swojej niedawno wydanej książce nadałeś tytuł: „Każdy jest teologiem”. Pozostając w tym duchu – parafrazuję więc i dodaję od siebie – wszystko jest teologią! Co Ty na to?
  Nie tak dawno na tym blogu prowokowałeś do dyskusji o „teologii kupy”, a teraz piszesz w kontekście mojej propozycji debaty o posłudze papieskiej: „po pierwsze, czego konkretnie miałaby dotyczyć taka dyskusja (czego oczekujemy od następcy? relacji z Benedyktem XVI?), a po drugie, jakie mielibyśmy ująć w tej dyskusji aspekty teologiczne, skoro Kleofas to blog teologiczny”? (!) Robercie, przecież choćby zagadnienie tzw. prymatu papieskiego, to „aspekt” teologiczny z najwyższej półki! Kwestia rozumienia i praktykowania posługi papieża, to kluczowy i ciągle domagający się rozwiązania problem stojący na przeszkodzie do pojednania chrześcijan, a więc także zwiększenia w ogóle wiarygodności chrześcijaństwa w świecie. Teologowie rzymskokatoliccy z tytułami naukowymi raczej go unikają, bo łatwo się narazić i popaść w niełaskę.
  A przecież w 1995 roku sam Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” (nr 95-96) zachęcał i wręcz apelował: „Modlę się gorąco do Ducha Świętego, by obdarzył nas swoim światłem i oświecił wszystkich pasterzy i teologów naszych Kościołów, abyśmy wspólnie poszukiwali takich form sprawowania owego urzędu, w których możliwe będzie realizowanie uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości. Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie mogę wykonać samodzielnie. Czy zatem realna, choć niedoskonała komunia, istniejąca między nami, nie mogłaby nakłonić kościelnych zwierzchników i ich teologów do nawiązania ze mną braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat, w którym moglibyśmy wzajemnie wysłuchać swoich racji, wystrzegając się jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego Kościoła, przejęci do głębi Jego wołaniem: „aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21)?”.
  Minęło blisko dwadzieścia lat, przeminął kolejny pontyfikat i co? Nic. Zacne towarzystwo zbytnio się tym nie przejęło lub po prostu przestraszyło konsekwencji. Przyjęto postawę przemilczenia i przeczekania. Jak zazwyczaj „na wyżynach” Kościoła rzymskiego bywa, niewygodną kwestię wyciszono. Ale ona jest i wróci z dużo większą siłą, bo to zbyt ważna sprawa, by mogła się rozmyć wśród kościelnych, do znudzenia powtarzanych, „uczonych banałów”, często nie mających nic wspólnego z prostym i klarownym przesłaniem Jezusa: „Nie tak będzie wśród was” (Mt 20,26; Mk 10,43).
  A „czego konkretnie miałaby dotyczyć taka dyskusja” w związku z wyborem nowego papieża? Naszych nadziei i marzeń! Jak nadmieniła Anna: „tego, czego się spodziewamy po nowym papieżu”. Tak – jakich kroków, jakiej postawy, jakich decyzji? Jakiż to ciekawy i rozległy temat teologiczny…
  I jeszcze jeśli chodzi o Twój wpis, że „Nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym samym miesiącu odbyły się i dyskusja o Passze, i dyskusja o posłudze następcy Benedykta XVI”. Odwiedzam stronę „Kleofasa” od ponad pół roku i wydaje mi się, iż mnogość i rozliczność wpisywanych tekstów nie służy prowadzonym tu debatom. Chyba większość artykułów nie budzi żadnego bądź tylko znikomy rezonans. Poza tym niektórzy z autorów są zupełnie bierni. Może należałoby rozważyć, czy warto publikować ich teksty, skoro nie odpowiadają na wpisy-komentarze? Celem takich blogów jest przecież żywa wymiana poglądów i to najlepiej szczerych, osobistych, nie chowających się za doktrynalnymi czy „nieomylnymi” orzeczeniami.
  Zaletą debaty o posłudze nowego papieża byłaby jej aktualność i wyjątkowy kontekst. Puśćmy wodze naszych „à la novum” papieskich i eklezjalnych fantazji!

 5. Andrzeju! Może faktycznie lepiej by było mniej, ale aktywniej. Na przykład może teksty powinny być krótsze, a autorzy powinni na początku bądź na końcu załączyć listę pytań i kwestii do przemyślenia, które łączą się z jego tekstem. Myślę także, że autorzy, którzy nigdy nie brali udziału w dyskusji pomimo pytań im stawianych w komentarzach, nie powinni dalej się pojawiać. Chyba że poza dyskusją, jako dodatkowe teksty. Masz rację, że wszystko jakoś łączy się z teologią dla człowieka wierzącego. Ja też w młodości śpiewałam sobie Stachurę. Nie brookliński most…

 6. Andrzeju i Anno!
  Ponieważ oboje poruszacie problem formy „dyskusji miesiąca”, możliwie krótko przedstawię, jak ja to widzę. Czy tekstów jest dużo i są za długie? Zwykle tekstów wprowadzających jest nie więcej niż 5 i fakt, niektóre z nich są długie. Ale długość nie jest tu chyba największym problemem, bo o tekstach ks. W. Hryniewicza nie można powiedzieć, że są krótkie, a to one wywoływały ostatnio największe dyskusje. Czy 5 tekstów to za dużo do przeczytania w ciągu miesiąca? Nie wydaje mi się, zresztą czytelnik może wybrać to, co go interesuje. No a że jakiś tekst nie wywołuje komentarzy? Trudno przewidzieć, co komentarze wywoła, a co nie, więc i trudno na tej podstawi dokonywać jakiejś selekcji.
  Faktem jest, że o autorach niektórych tekstów z góry wiem, że na ewentualne komentarze z różnych względów – braku czasu, nieprzekonania do takiej formy wymiany myśli itd., itp. – nie odpowiedzą. Ale myślę, że ten blog trzeba również traktować jako pewny skład wiedzy teologicznej, tekstów teologicznych, których przynajmniej na razie w internecie się nie znajdzie. Pytanie więc, czy lepiej w internecie, czyli na blogu, tekstu nie umieszczać bo dyskusji raczej on nie wywoła, czy lepiej go umieścić po to, by umożliwić łatwy dostęp do danego tekstu. Uważam, że lepiej umieścić. Oczywiście można myśleć nad inną formą umieszczania, ale też nie widzę, powiem szczerze, wielkiego sensu w dzieleniu 5 czy 6 tekstów na podstawowe i dodatkowe. Każdy czytelnik od razu widzi, pod którymi może sobie podyskutować z autorem.
  Oczywiście fajnie by było, żeby dyskusja toczyła się co najmniej codziennie, żeby przez niemal cały miesiąc regularnie pojawiały się komentarze. Ale, Andrzeju, Anno, odpowiedzmy sobie szczerze: znajdziemy na to czas? Podejrzewam, że nie za bardzo. Inna sprawa, że i samych komentujących z zewnątrz nie jest za wielu. Mam nadzieję, że współpraca z Deonem ściągnie ich trochę więcej, zobaczymy. Jednak i Was, i każdego innego prosiłbym o „reklamę”.
  Dlaczego niechętnie, i to bardzo, rezygnowałbym z marcowego tematu: Pascha Chrystusa? Ano właśnie dlatego, że jest to temat aktualny, po Wielkanocy tak aktualny już nie będzie. Czy np. dyskusja o Wcieleniu w styczniu byłaby tym samym, co dyskusja o Wcieleniu w grudniu?
  Naprawdę nie widzę jednak żadnej przeszkody, by podyskutować sobie o teologicznych wyzwaniach, przed którymi stanie nowy papież, i o naszych oczekiwaniach wobec niego (teologicznych) niejako obok dyskusji o Passze Chrystusa. Przecież to tylko zwiększy ruch na blogu, o co wszystkim nam chodzi. Nie miej mi jednak za złe, Andrzeju, że nie od razu zorientowałem się, że masz na myśli aspekty teologiczne posługi papieża, bo z pierwszego Twojego komentarza to nie wynikało wprost. Jeśli jednak chodzi o teologiczne wyzwania nowego pontyfikatu, to jak najbardziej jestem za.
  Mam zatem propozycję, byś taki tekst na ten temat napisał. Pierwszy problem już opisałeś, kiedyś pisałeś o problemie filioque, więc jakiś zrąb już jest. Możemy dyskutować pod Twoim tekstem, a może znajdzie się ktoś jeszcze, kto coś napisze. Mam nadzieję, że zechcesz skorzystać z propozycji.

 7. Robercie, dziękuję za propozycję. Nie wykluczam, ale i nie obiecuję, że coś napiszę i Ci podeślę. Generalnie jednak, ze względu na liczne obowiązki rodzinne i zawodowe, brakuje mi czasu na teologiczną (i nie tylko) twórczość…
  Jeśli chodzi o długość tekstów na blogu, to dla mnie ta kwestia nie ma akurat znaczenia. Ważna jest ich treść oraz żywa, bieżąca aktywność autora. I tak dla przykładu: teksty przywołanego przez ciebie ks. Hryniewicza, bez względu na ich rozpiętość, są dla mnie zawsze „w sam raz”. Co więcej, pokazał On, że bierze za nie pełną odpowiedzialność, reagując na wszelkie komentarze i dopisując głębokie, często bardzo osobiste przemyślenia. Kiedy uznał, że przynagla go „inne, pilne i czasochłonne zobowiązanie”, po prostu szczerze poinformował, że zawiesza (miejmy nadzieję, iż jedynie na pewien czas) swoją aktywność na blogu (vide – Jego ostatni wpis pod tekstem z poprzedniego miesiąca „O grzechu pierwszych ludzi…”).
  Co do zamiany tematów i terminów dyskusji, nie będę już dalej upierał się przy swoim. Ty jesteś administratorem , Ty decydujesz. To była tylko moja sugestia i propozycja do rozważenia. Pascha Chrystusa (czy też Wcielenie), to tematy-oceany, które wcale nie muszą i wręcz nie powinny być związane tylko z odpowiadającym im okresem liturgicznym. To trochę tak, jak jest u nas z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kończy się ten styczniowy Tydzień, kończą się wspólne modlitwy, spotkania, inicjatywy… Abdykacja papieża zdarza się raz na tysiąc lat (może teraz to się zmieni), a kolejne jego wybory raz na kilka-kilkanaście… Podtrzymuję swoje zdanie, że podsuwanie pod pióro dodatkowych (nie twierdzę, że mniej atrakcyjnych) tematów obok głównego przedmiotu dyskusji – rozprasza.
  I ostatnia sprawa. Twój pomysł na taki blog bardzo mi się spodobał i już od jakiegoś czasu staram się go reklamować. Trwaj przy tym pomyśle, bo to właściwa forma przekazu i wymiany poglądów w dzisiejszych czasach. I trwaj w nadziei, że blog się jeszcze rozkręci i zdynamizuje!

 8. Witajcie,
  pozwólcie, że złożę pewną – mam nadzieję – kompromisową propozycję.
  Możemy się spodziewać, że konklawe rozpocznie się wcześniej niż przewidywano. Trudno jednak powiedzieć, jak długo potrwa. Tak czy inaczej, święta Wielkanocne spędzimy już z „nowym” papieżem. Pytanie tylko, na ile będziemy z nim oswojeni. Nie można przecież wykluczyć, że stanie się nim człowiek w naszym kraju nieznany. Choć może to być też ktoś pokroju Ravasiego – wówczas ponowna lektura tylko wydanych po polsku rzeczy i analiza aktywności publicznej/pasterskiej będzie zadaniem na długie tygodnie.
  Proponuję więc, aby to kwiecień – tj. zapewne ok. 2 tygodni po wyborze – stał się na Kleofasie czasem teologicznej refleksji nad urzędem, ale siłą rzeczy również nad eklezjalnymi wyzwaniami. Znając zresztą już wtedy wybór Ducha Świętego, sensowniejsze będzie artykułowanie własnych oczekiwań wobec papieża. (Na ile uda nam się w ogóle odczytać znak tego wyboru?).
  Takie rozwiązanie pozwoli pogodzić kilka interesów: a) merytoryczną jakość tekstów; b) tym większą aktualność materiałów, im bardziej dotykającą konkretnego, bo wybranego już papieża; c) redakcyjnie da czas na przyjęcie propozycji i wygenerowanie ich.
  Ufam, że takie postępowanie miałoby sens.
  Serdecznie Wszystkich pozdrawiam,
  tomek

 9. Mnie propozycja Tomka wydaje się bardzo sensowna. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w marcu ktoś, kto będzie chciał, opublikował jakiś tekst dotyczący wyboru i posługi przyszłego papieża. Może sam coś takiego zrobię. Ale rzeczywiście łatwiej np. formułować oczekiwania teologiczne wobec papieża, gdy wie się, kto to mniej więcej jest. Jednak w związku z tym ewentualnym przesunięciem bardzo liczyłbym: a) na propozycje ewentualnych autorów (w mailu);
  b) własne teksty i Andrzeja, i Tomka. 🙂
  A tak na marginesie, adoptowaliście kardynała ( http://adoptacardinal.org/ )? 🙂 Mnie przypadł Amerykanin Daniel DiNardo. Chyba nawet mógłby być wybrany na papieża, bo dość młody….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog teologiczny