Ciągłość w kontraście, kontrast w ciągłości

Großbottwar – Rathaus – Sonnenuhr.jpg, źródło: Wikimedia Commons

Zgodnie z często przywoływanym stwierdzeniem św. Augustyna „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym”. Czy w takim razie Nowy też skrywa się w czymś „nowszym”, w czym znajdzie swoją ostateczną interpretację? Ale przecież Nowy Testament nie może stać się „starym” nawet w eschatologicznym spełnieniu się wszystkiego, skoro wszystko to wynika i jakoś zawiera się w „raz na zawsze” Chrystusowego „wykonało się”. Z drugiej jednak strony ostateczne objawienie dopiero z perspektywy eschatologicznego „wykonało się” ujawni się w pełni. Istnieje zatem zarazem podobieństwo, jak i niepodobieństwo pomiędzy różnicą istniejącą między Starym i Nowym Testamentem a różnicą między Nowym Testamentem a wiecznym wypełnieniem.

Jeśli „Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu”, jak chciał z kolei św. Grzegorz, „a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament”, czas Nowego Przymierza prorokuje o tym, co uzyska swoje ostateczne znaczenie wraz z przyjściem Pana w chwale. Ale, znów, istnieje przecież pomiędzy tym „nowym proroctwem” a proroctwami Starego Testamentu „niepodobne podobieństwo”. A nawet: jest jego realizacja zarazem bardziej niepodobna jak i bardziej podobna do spełnienia się starotestamentowych proroctw w Nowym Przymierzu. To, co przed nami, będzie bardziej odpowiadało temu, co już jest, niż przyjście Mesjasza przystawało do zapowiadających je obietnic. A jednak, eschatologicznym paradoksem, w sposób wprawiający w osłupienie przerośnie wszystko to, czym już żyjemy przez wiarę.

Zwrócił był uwagę Benedykt XVI w adhortacji o Słowie Bożym na to, że „Misterium Paschalne Chrystusa jest w pełni zgodne – jednakże w sposób, który był nie do przewidzenia – z proroctwami i aspektem prefiguratywnym Pism”. Co jednak najbardziej zadziwiające, ta pełna koincydencja „zawiera wyraźne aspekty braku ciągłości względem instytucji Starego Testamentu”. Nie „albo-albo”, ale „i-i” – i rozum znajduje się w kropce; albo: w wykrzykniku i znaku zapytania. Jeszcze wyraźniejszą kropkę nad „i” postawiła Papieska Komisja Biblijna, według której pojęcie wypełnienia się Starego Testamentu w tajemnicy życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zawiera trzy wymiary: ciągłości, zerwania oraz spełnienia i przewyższania. Można by powiedzieć to inaczej: prawem spełnienia proroctwa jest przewyższenie, bez którego nie wypełni się to, co obiecane. A zatem ciągłość nie wydarzy się bez zerwania w stosunku do tego, co nie było ostateczne. W końcu nie czas, ale wieczność mają ostatnie słowo, jeśli ostatnim słowem jest Słowo w chwale.

Salvador.Dali-Profile.of.Time.JPG, źródło: Wikimedia Commons

Jak pisał Henri de Lubac, istnieje „ciągłość i zarazem kontrast pomiędzy objawieniem Syna a wszystkimi wcześniejszymi objawieniami, które je przygotowały”, a „Tradycja nigdy nie zaprzestała rozważać tej ciągłości w kontraście i kontrastu w ciągłości”. Doskonalszej ciągłości i zarazem głębszego kontrastu należy się spodziewać między tym samoobjawieniem się Boga w Chrystusie, które już zostało podarowane i po którym nie należy się spodziewać niczego nowego, a tym nowym-starym objawieniem się Syna wtedy, gdy „ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3, 2). Paradoksalne współistnienie „ciągłości w kontraście” i „kontrastu w ciągłości”, które już nas oszałamia, nie daje się porównać do „nieporównywalnie porównywalnego” stanu, w którym znajdziemy się, gdy ujrzymy maksymalną ciągłość w kontraście a jednocześnie/jednowiecznie szczytowy kontrast w ciągłości, a jedno z drugim jak najściślej ze sobą złączone, a zarazem niezmieszane.

Coincidentia oppositorum jest nam pisana, ale czekamy na jej zrealizowanie, kiedy to okaże się niepodobnie podobna do tego, za co ją uważamy teraz.

Sławomir Zatwardnicki

14 myśli nt. „Ciągłość w kontraście, kontrast w ciągłości”

 1. The New Confirmation can’t turn into „old” even in the eschatological satisfaction of everything, since this outcomes and is some way or another contained in the „once for all” of Christ’s „It is done”.

  Visit website link https://bestbailbondsusa.com Top Bail Bond Companies in USA

 2. According to the frequently quoted statement by St. Augustine, „The New Testament is hidden in the Old, but the Old contains the revelation in the New,” Is this the case where Nowy is also written in some „newszym” context in which he finds his final interpretation? However, the New Testament cannot remain „starry” even in the eschatological fulfilment of everything as everything in it results from and is accomplished by Christ-centered activity. For more you can click the keyword link:
  Airport Shuttle Services in San Francisco
  The New Testament is hidden in the Old.

 3. If „Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu,” as w. Grzegorz wishes, „and the best comment to Starego Testamentu is Nowy Testament,” the time of Nowego Przymierza prorokuje o tym, which uzyska swoje ostateczne znaczenie wraz z przyjciem Pana w chwale. However, there is a „niepodobne podobiestwo” between the „new proroctwem” and the „old proroctwami” of the Old Testament. Moreover, You can get
  Best Medical Transportation Services in San Francisco CA at very affordable price

 4. Całkiem niezły artykuł. Właśnie natknęłam się na twojego bloga i z przyjemnością przeczytałam twoje posty na blogu. Szukam nowych artykułów, aby uzyskać bardziej wartościowe informacje. Wielkie dzięki za przydatne informacje https://davethediver.io

 5. To bardzo głębokie rozważania dotyczące relacji pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, interpretacji biblijnej i perspektywy slice master eschatologicznej. Teologowie przez wieki starali się zrozumieć tę dynamikę, próbując pojąć związek między tymi dwoma zbiorem pism oraz ich relację z ostatecznym spełnieniem.

 6. autor wskazuje na paradoks teologiczny, w którym zarówno ciągłość jak i kontrast that’s not my neighbor istnieją jednocześnie, prowadząc czytelnika do refleksji nad tajemnicą wiary i nad naturą Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *