„Wiara rodzi się w dialogu” – książka autora „Kleofasa”

Wiara rodzi się w dialogu” to najnowsza książka ks. prof. Wacława Hryniewicza, która właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM.

wiara_dialogJest ona o tyle ważna, że wyrasta z wyjątkowego w polskiej teologii wydarzenia – debaty internetowej jednego z najwybitniejszych polskich teologów z internautami. Na dodatek debata ta toczyła się na blogu teologicznym „Kleofas”.

Zapraszamy więc do lektury książki, a wkrótce informacje o wydarzeniach związanych z jej premierą. Warto również polubić profil książki na Facebooku: https://www.facebook.com/wiaradialog.

Poniżej fragment wstępu:

Wiara rodzi się w  dialogu. Jest przede wszystkim dialogiem z samym Bogiem, spotkaniem z Nim i Jego słowem, wyrazem naszego  zaufania do Jego obietnic. Wierzymy w Boga, który jest nieustannym dialogiem Osób, najbardziej zdumiewającą komunią międzyosobową, niepojętą dla nas miłością i  dobrocią. Ten Bóg udziela się wszystkim swoim stworzeniom. Średniowieczny teolog Jan Duns Szkot (Scotus) wytrwale głosił, że Bóg chce współ-miłujących (Deus vult condiligentes), gdyż sam jest Miłością. Życie człowieka wierzącego to ciągły dialog z Bogiem i z innymi ludźmi. Sam Bóg wybrał dialog z człowiekiem jako zbawczą drogę docierania do ludzkiej wolności. Chrystus jest ucieleśnionym Słowem Boga w tym dialogu. Jego wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie są największym zaproszeniem i wezwaniem do wiary, jakie  kiedykolwiek rozbrzmiewało w dziejach tej ziemi. Przez Chrystusa Bóg – Ten ukrywający się Bóg (Iz 45,15; przekład Abrahama J. Heschela) – odsłonił nam coś ze swojej najbardziej intymnej  tajemnicy. Biblijna historia zbawienia to opowieść o niezwykłym dialogu Boga z ludźmi. Jest to dialog z każdym człowiekiem, wzywanym przez Niego po imieniu, w głębi jego serca, ducha i sumienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *