Autorzy

Robert M. Rynkowski

Doktor teologii, pracuje jako redaktor w Kanclearii Senatu RP, autor artykułów o tematyce teologicznej oraz książek "Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii" (2012) i "Zrozumieć wiarę. Niecodzienne rozmowy z Bogiem" (2015).

81 artykułów

Sławomir Zatwardnicki

Ukończył teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, publicysta, autor wielu artykułów oraz siedmiu książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, laureat nagrody „Pro Redemptione” (2014). Członek Zarządu Fundacji „Opoka”. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjną, formacyjną i apologetyczną. Żonaty, ma czwórkę dzieci, mieszkaniec Wałbrzycha.

75 artykułów

Robert Koss

Mgr teologii w zakresie apologetyki. Emeryt mieszkający na Mazurach.

65 artykułów

Anna Connolly

Ekonomistka, biegła księgowa, pracowała w kilku instytucjach finansowych, prowadzi wraz z mężem firmę szkoleniową. Teologia jest jej pasją.

58 artykułów

Marta Przyszychowska

Teolog, filolog klasyczny, patrolog, tłumaczka pism Grzegorza z Nyssy.

38 artykułów

Andrzej Jan Nowicki

Studiował historię Kościoła w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zainteresowany działalnością Jezusa w kontekście epoki.

31 artykułów

Juliusz Gałkowski

Historyk i krytyk sztuki, publicysta, bloger. Członek zespołu Pressji. Członek redakcji portalu historykon.pl. Mesjanista. Stale pisze dla Miesięcznika Egzorcysta oraz innych pism i portali internetowych. Publikuje teksty poświęcone sztuce, historii, filozofii i teologii. Co ciekawe, nie tylko ma formalne wykształcenie z tych dziedzin, ale nadal jest nimi zainteresowany.

21 artykułów

Wacław Hryniewicz OMI

Ur. 23.07.1936 w Łomazach k. Białej Podlaskiej. Kapłan w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów. Emerytowany profesor teologii. Zajmuje się głównie chrześcijańską teologią paschalną, teologią nadziei, uniwersalizmem zbawienia, teologią staroruską i zagadnieniami ekumenicznymi. Autor ponad 920 publikacji, w tym 35 książek. Ostatnio opublikował: "God’s Spirit in the World: Ecumenical and Cultural Essays", Washington, Cuncil for Research in Values and Philosophy, 2012; "The Spirit: The Cry of the World", Washington, The Council for Research in Values and Philosophy, 2014, "Wiara rodzi się w dialogu", Kraków 2015.

13 artykułów

Michał Gołębiowski

– ur. 06.01.1989, jest doktorantem filologii polskiej UJ. Zajmuje się literaturą religijną XVI-XVIII wieku, dziedzictwem Ojców Kościoła w kulturze staropolskiej. Autor książki „Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej” (Kraków 2015). Założyciel facebookowej strony W szkole Ojców Kościoła.

13 artykułów

Jacek Salij OP

Profesor teologii dogmatycznej, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz polskiego oddziału PEN Clubu, autor wielu publikacji naukowych, książek popularyzatorskich i tłumaczeń. Ostatnio wydał "Horyzonty ostateczne".

10 artykułów

Dariusz Kowalczyk SJ

Profesor teologii, w latach 2003-2009 prowincjał jezuitów, od 2010 r. wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Autor wielu artykułów i kilku książek.

10 artykułów

Aktualności portalu Kleofas

7 artykułów

ks. Antoni Tronina

Profesor biblista. Autor wielu książek i artykułów naukowych o tematyce biblijnej.

5 artykułów

Tomasz Ponikło

Dziennikarz, z wykształcenia socjolog. Napisał m.in. książki "Chrześcijanin. Rozmowy ze Stefanem Wilkanowiczem" (Znak 2009) i "Szachy ze Złym" (Więź 2012)

5 artykułów

Jan Turnau

Pisarz i dziennikarz. Prowadzi blog biblijny „Moje pisanki”. Sekretarz grupy tłumaczy, której dziełem jest przekład Biblii - Ekumeniczny Przekład Przyjaciół.

5 artykułów

Marcin Walczak

student teologii

4 artykuły

ks. Jerzy Szymik

Kapłan archidiecezji katowickiej, teolog i poeta; profesor nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną. Autor wielu książek i artykułów.

4 artykuły

Dariusz Kot

Popularyzuje w Polsce wyniki akademickich (zwłaszcza prowadzonych w USA) badań nad wczesnym chrześcijaństwem i Jezusem z Nazaretu. Jest ateistą.

4 artykuły

Antonina Karpowicz-Zbińkowska

doktor nauk teologicznych, muzykolog, autorka książki "Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna".

4 artykuły

ks. Robert J. Woźniak

Kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się szczególnie teologią trynitarną i relacjami między teologią a filozofią nowożytną i postmodernistyczną. Autor wielu artykułów naukowych i kilku książek. Ostatnio wydał: Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości, Poznań 2012.

3 artykuły

ks. Waldemar Szczerbiński

Dr hab., prof. UAM, kierownik Pracowni Kultury Judaizmu w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, filozof i teolog.

3 artykuły

Henryk Hydel

Z zawodu artysta malarz po studiach w Belgii (1941–1945), w Katowicach (1945–1946) i we Wrocławiu (1947–1948), mający zainteresowania muzyczne, wielbiciel muzyki J. S. Bacha. Teolog nieprofesjonalny.

3 artykuły

Kalina Wojciechowska

Polski teolog i biblista ewangelicki, dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowca Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

3 artykuły

Karolina Kochańczyk-Bonińska

Filozof, teolog, patrolog zajmujący się przede wszystkim filozofią patrystyczną. Adiunkt w zakładzie historii cywilizacji śródziemnomorskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

3 artykuły

Wojciech Sobczuk

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu (profil humanistyczny)

3 artykuły

Damian Jankowski

Student polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, miłośnik poezji Czesława Miłosza oraz kina.

3 artykuły

Jarosław Dąbrowski

Zawodowo doktor fizyki, pracuje w instytucie naukowym, gdzie zajmuje się teorią ciała stałego, w szczególności fizyką nowych ultraszybkich tranzystorów, zjawiskami w skali atomowej, które mogłyby zostać wykorzystane przy produkcji takich urządzeń na skalę przemysłową, oraz innymi mniej lub bardziej przydatnymi rzeczami. W wolnych chwilach para się filozofią i teologią.

2 artykuły

Janusz Poniewierski

Publicysta katolicki związany z miesięcznikiem „Znak”. Stały komentator życia religijnego na portalu Deon.pl.

2 artykuły

Michał Legan OSPPE

2 artykuły

Elżbieta Wiater

Doktor teologii z incydentem historycznym w postaci magisterium z tego przedmiotu. Dziennikarz, redaktor i fascynatka duchowości chrześcijańskiej. Autorka kilku książek z zakresu duchowości.

2 artykuły

ks. Marek Jagodziński

Dr hab., profesor UKSW, kapłan diecezji radomskiej, teolog dogmatyk.

2 artykuły

Juliusz Iwanicki

Filozof, religioznawca. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autor książki "Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna" oraz współredaktor "Sfer refleksji religioznawczych". Adiunkt na UAM.

2 artykuły

Michał Wilk

Biblista, założyciel i redaktor portalu „Orygenes+”.

2 artykuły

Tomasz Samulnik OP

2 artykuły

Joanna Petry Mroczkowska

2 artykuły

ks. Grzegorz Barth

Dr teologii, adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.

2 artykuły

Stanisław Jaromi

Franciszkanin, dr filozofii, ukończył teologię i ochronę środowiska, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA), wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Ostatnio wydał Eko-book o Eko-Bogu

2 artykuły

Krzysztof Bardski

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Profesor Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Doktor Nauk Biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej na UKSW. Tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła. Autor licznych książek i artykułów naukowych o tematyce biblijnej i patrystycznej.

1 artykuł

ks. Marian Rusecki

Ur. 22.03.1942, zm. 15.12.2012. Profesor dr hab. nauk teologicznych, wykładowca na KUL. Specjalizował się w chrystologii fundamentalnej, religiologii, teorii teologii fundamentalnej. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych.

1 artykuł

Alicja Szerment

1 artykuł

ks. Piotr Woźniak

1 artykuł

abp Józef Życiński

1 artykuł

ks. Ignacy Bokwa

Kapłan diecezji radomskiej, profesor tytularny nauk teologicznych, profesor zwyczajny na UKSW w Warszawie, z wykształcenia dogmatyk, zajmuje się teologią kultury i teologią religii, autor 8 książek i 86 artykułów naukowych.

1 artykuł

ks. Piotr Karpiński

Kapłan diecezji łowickiej, doktor teologii. Zajmuje się filozofią francuską, fenomenologią, a także współczesnymi prądami teologicznymi.

1 artykuł

ks. Tomasz Stępień

Filozof, dr. hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajmuje się starożytną i średniowieczną filozofią Boga, antropologią filozoficzną i angelologią. Podejmuje też tematykę związaną z Bożą Opatrznością

1 artykuł

ks. Andrzej Luter

Asystent kościelny Towarzystwa „Więź”, członek redakcji „Więzi”, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”

1 artykuł

Susannah Heschel

Profesor studiów żydowskich w Dartmouth College

1 artykuł

Paul Tillich

Ur. 20 sierpnia 1886 w Starzeddel w Brandenburgii (obecnie Starosiedle w woj. lubuskim), zm. 22 października 1965 – niemiecki teolog i filozof, po 1933 działający w USA, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli protestanckich XX w.

1 artykuł

ks. Józef Naumowicz

Profesor nauk humanistycznych, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, patrolog, bizantynolog. Pracuje na UKSW oraz równocześnie na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcji Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1 artykuł

Ewa Frankiewicz

Lekarz specjalista chorób dziecięcych, ukończyła wyższe studia teologiczne.

1 artykuł

Ewa Karabin

1 artykuł

Marta Ficoń

Dr teologii, autorka książki "Od piekła do nadziei zbawienia"

1 artykuł

ks. Jerzy Lewandowski

Profesor nauk teologicznych, autor wielu książek i artykułów o tematyce teologicznej.

1 artykuł

Andrzej Michniewicz

1 artykuł

br. Kamil Sochacki

Magister teologii i brat mniejszy kapucyn, prezbiter. Jego hobby to starożytność, filozofia, Ojcowie Kościoła i muzyka.

1 artykuł

Marcin Majewski

Marcin Majewski - teolog, biblista, wykładowca języka hebrajskiego i przedmiotów biblijnych na kilku uczelniach krakowskich, m.in. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Doktorat bronił na UPJP II, ale studiował też na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Izraelu. Jest członkiem Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Współredaktor portali Orygenes.pl, bliskiwschod.pl i czasnabiblie.pl.

1 artykuł

ks. Jarosław Babiński

1 artykuł

Włodzisław Duch

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kwietnia 2014 jest wiceministrem nauki (podsekretarzem stanu). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych Włodzisława Ducha była początkowo fizyka komputerowa i molekularna (1977-1990), potem (1990-2012) inteligencja obliczeniowa (Computational Intelligence), w tym metody pozwalające na zrozumienie struktur danych, ogólna teoria inteligencji komputerowej oparta na ocenie podobieństwa i składaniu transformacji oraz meta-uczeniu, które automatycznie znajduje najlepszy model dla danego zbioru danych, informatyka neurokognitywną, czyli algorytmy inspirowane sposobem funkcjonowania mózgu na wielu poziomach, architektury kognitywne, neurodynamiczne modele chorób psychicznych integrujące poziom genetyczny, molekularny i behawioralny, oraz modele pozwalające na wizualizację zdarzeń mentalnych. Ma też na koncie kilka publikacji z filozofii umysłu. Od 2012 roku skupił się nad rozwojem Laboratorium Neurokognitywnego na UMK, a w nim badaniami eksperymentalnymi procesów poznawczych.

1 artykuł

Kinga Bogusiewicz

Magister filologii polskiej, studentka ostatniego roku teologii w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL

1 artykuł

Ewa Kiedio

1 artykuł

Krzysztof Kaminski

1 artykuł

ks. Krzysztof Kaucha

1 artykuł

Tomasz Mączewski OFMCap

Kapucyn, prezbiter, doktorant Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL.

1 artykuł

Wojciech Gołaski OP

Zajmuje się śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu.

1 artykuł

Michał Wojciechowski

Ur. 1953 r. Biblista, publicysta, pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł naukowy profesora teologii. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1986, a stopień doktora habilitowanego w 1996. Od 1987 wykładowca ATK, potem UKSW. Konsultant encyklopedii PWN. Od 1999 pracuje na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako profesor i kierownik katedry. W 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora, od 2011 jest profesorem zwyczajnym.

1 artykuł

Perry Schmidt-Leukel

Profesor Studiów Religijnych i Teologii Międzykulturowej na Uniwersytecie w Münster. Tematem jego licznych prac jest teologi fundamentalna, teologia religii i dialog chrześcijańsko-buddyjski. Przedstawiciel pluralistycznej teologii religii. Od 2001 r. jest członkiem Kościoła Anglikańskiego (wcześniej w Kościele Katolickim).

1 artykuł

Michał Lewandowski

Student teologii, prowadzi bloga "teolog na manowcach", interesuje się filozofią dialogu i dramatu ks. prof. J. Tischnera oraz teologią papieża Benedykta XVI.

1 artykuł

Paula Rączka

Urodzona w 1988 roku w Starachowicach. Pięcioletnie studia magisterskie z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyła uzyskując tytuł magistra w 2013 roku na podstawie pracy pt. „Znaczenie przynależności do Kościoła w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej”, napisanej na seminarium z teologii religii pod kierunkiem dra hab. Ireneusza Sławomira Ledwonia OFM, prof. KUL. Obecnie, jako doktorantka w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, przygotowuje dysertację zatytułowaną wstępnie „Absolutny prymat Jezusa Chrystusa w historii zbawienia w ujęciu Antoniego Jozafata Nowaka OFM”.

1 artykuł

ks. Marek Radomski

1 artykuł

Piotr Bogdanowicz

Teolog, bloger, podróżnik, pielgrzym.

1 artykuł

Abraham Joshua Heschel

Żydowski filozof i teolog. Autor wielu książek.

1 artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog teologiczny