Święta Rodzina pokiereszowana

boze_narodzenie

W okresie bożonarodzeniowym, zwłaszcza w święto Świętej Rodziny, wielu z nas słyszy w kościołach, że Rodzina z Nazaretu to dla współczesnych chrześcijan wzór do naśladowania. Może kaznodzieja odwoła się do papieża Leona XIII, który zatwierdzając to święto, napisał: „Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia … Czytaj dalej

Dyskusja z uczonymi w Piśmie czyli dziecinstwo Jezusa z Nazaretu według Josepha Ratzingera

(Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, przekład Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 169) Pod 2012 roku ukazała się ostatnia część trylogii Josepha Ratzingera Jezus z Nazaretu. Mimo iż jest to część ostatnia, dotyczy okoliczności narodzenia Jezusa i Jego dzieciństwa. Z przyjęcia takiej chronologii Autor … Czytaj dalej

Pieśń o Bożym Narodzeniu

boze_narodzenie

Raduj się Kleofasie z Narodzenia Pańskiego. Raduj się teologu z symboli i obrazów Tak gęsto skupionych w betlejemskim żłobku W scenach „ opowieści bożonarodzeniowej” : Z odwiedzin anioła w Zwiastowaniu Maryi / Łk 1,26/ Ze snów proroczych Zachariasza i Józefa / Łk 1,67; Mt 1,26/ Z niezwykłej gwiazdy na Wschodzie … Czytaj dalej

II. Cuda Jezusa. Stereotypy

Jezus – w Ewangelii według świętego Marka – jawi nam się przede wszystkim jako egzorcysta. Za pomocą krótkich i stanowczych rozkazów potrafi On, przy aplauzie zdumionej publiczności, doprowadzić do spektakularnego wypędzenia demona z pacjenta. Swoje egzorcyzmy sprawuje w synagogach, na publicznych placach i – według ewangelistów – nie brakuje dla … Czytaj dalej

Czy adwent to oczekiwanie?

Zawsze niepokoi mnie podawane wyjaśnienie, że słowo „adwent”, pochodzące od łacińskiego „adventus” oznacza „czekanie”. Mój niepokój wynika nie tylko stąd, że w języku łacińskim termin ten faktycznie znaczy „przyjście”, „przybywanie”, „obecność”, a nie „czekanie”. Znacznie poważniejsza jest sprawa, jeśli tak mamy przeżywać czas poprzedzający Boże Narodzenie. Jaką faktycznie wymowę ma … Czytaj dalej

Co to za nauka? /Mk 1,27/

  Pieśń druga o przedwielkanocnym Jezusie. To Ewangelia o Synu Bożym / Mk 1,1/ Jezusie, co po Galilei z dwunastoma chodził, głosząc: Wypełnił się czas, bliskie jest królestwo …/ Mk 1,15/. A to oznaczało: oto jest tu Bóg. Co uczynicie? Uczył mądrze w przypowieściach o „ godzinie zero” / C. … Czytaj dalej

I. Cuda Jezusa. Tło

Jezus jest kojarzony przede wszystkim jako cudotwórca. Można wręcz powiedzieć, że Jego działalność – jako Nauczyciela czy też interpretatora Tory (najwyraźniejsza u Mateusza) – pozostaje w cieniu Jego taumaturgicznych poczynań. Ilość cudów, Mu przypisywanych, jest znaczna, i miała – w tradycji chrześcijańskiej – tendencje do ich zwielokrotniania i redundancji, zwłaszcza … Czytaj dalej

Kimże On jest? / Mk 1,27/

            Pieśń o przedwielkanocnym Jezusie. Zaczęło się wszystko od chrztu Jezusa przez Jana / Mk 1,9 –11/. Królestwo niebieskie u Jana znakiem sądu / Mt3,2 – 11/. Królestwo Jezusa znakiem miłosierdzia i miłości / Mt 5,3 n./. Ale już postępowanie Jezusa jest zaskakująco nowe: Jezus obcuje z grzesznikami i kultowo … Czytaj dalej

Cuda Jezusa

los_po_smierci

  Czy Jezus czynił cuda? Ewangelie zapewniają nas o tym z całym przekonaniem. A jednak można zauważyć w poszczególnych warstwach ewangelicznych pewną progresję cudów, ich wyolbrzymianie i zwielokrotnianie. Według Marka / 1,34/ Jezus uzdrawia wielu chorych, zaś według Mateusza /8,16/ uzdrawia wszystkich. Według wcześniejszych przekazów uzdrowił jednego niewidomego i jednego … Czytaj dalej

Czy Bóg ponosi odpowiedzialność za marność ludzkiego życia?

Żyjemy w świecie niedoskonałym, uwarunkowani biologią, która, jak twierdzi nauka, każe nam biegać na pasku samolubnego genu. Przetrwają najlepiej przystosowani. A że świat jest zły (silniejszy zabija słabszego, prawo dżungli etc.), więc musimy się przystosować do złego świata stając się źli jak ten świat. Z tezą o złu świata zgadza … Czytaj dalej