NIE PONIŻAJMY ATEIZMU!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miałem w życiu sporo kontaktów z ludźmi niewierzącymi. Nie usiłowałem nikogo przekonywać ani nawracać. Spokojna, życzliwa i przyjazna rozmowa rodzi poczucie solidarności, troski i wzajemnej odpowiedzialności. Można wtedy stawiać pytania, do których etatowi nauczyciele wiary nie docierają. Stąd apel starego teologa w tym uzupełniającym wpisie. Wiara zraniona Nie doświadczając wielorakich … Czytaj dalej

Świat bez Boga?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ateiści usiłują przekonać, że świat bez Boga jest możliwy, że da się bez Niego żyć, że nawet jest to świat lepszy niż ten, w którym Bóg jest obecny. Czy jednak mają rację? Czy ten świat przeniknięty europejskim duchem ateizmu ma szansę przetrwać, a człowiek w nim żyjący staje się lepszy? … Czytaj dalej

Święty Paweł jako religijny topos w świeckości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Postsekularyzm Postsekularyzm jest terminem wieloznacznym, który jest różnie rozumiany i nie doczekał się jeszcze precyzyjnej definicji[1]. Czeski myśliciel Tomáš Halík wiąże go z postmodernizmem: Czy można w związku z przejściem od moderny do postmodernizmu mówić o przejściu od sekularyzmu do „epoki postsekularnej”? Wiele dowodzi, że tak. […] Długo powtarzana opinia, … Czytaj dalej

Boecjusz naszych czasów

Ufajmy, że współczesny już nie tyle kryzys, co upadek liturgii i muzyki kościelnej zostanie powstrzymany dzięki tej syntezie, którą otrzymujemy za pośrednictwem myśli Josepha Ratzingera Tekst opublikowany: Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Boecjusz naszych czasów,  „Christianitas” nr 56/57. Postawiłam kiedyś tezę, że Joseph Ratzinger – Benedykt XVI jest Boecjuszem naszych czasów. O ile Boecjusz … Czytaj dalej

Laicka świętość: liberté. Czy ty też jesteś Charlie?

Kraj totalnie laicki, taki jak Francja, musi stać jednak na straży jakichś świętości, z których najważniejszą i niepodlegającą dyskusji jest świętość liberté, wolności słowa. Jest to świętość traktowana we Francji, a i w znacznej części Europy podobnie jak dogmat, prawo niepodważalne i obowiązujące powszechnie. Wolność chodzi w parze (a raczej … Czytaj dalej

Metoda walki Orygenesa z Celsusem / cz.II/

Rzetelność dyskusji. Nasuwa się pytanie, czy Orygenes nie kieruje się czasem zasadą, że cel uświęca środki i nie stosuje jej w zwalczaniu zarzutów drugiej strony. Nie ma w jego dziele „Przeciw Celsusowi” takich wypowiedzi, które wskazywałyby na to, że celowo wypacza myśl przeciwnika, lub nadaje jej zmieniony sens. Jest faktem, … Czytaj dalej

Moje wyznanie wiary / zarys/

Słowo egertai ważne w świadectwach uczniów Jezusa tłumaczy się – Pan „ jest wskrzeszony”, albo „zmartwychwstał”, co można porównać z takim słowem jak „być zbudzonym”. W czasach Jezusa oczekiwano eschatologicznego i powszechnego wskrzeszenia umarłych. Dlatego w N. T. wskrzeszenie Jezusa oznacza początek ery owych eschatologicznych wydarzeń. Jezus zmartwychwstał jako pierwszy … Czytaj dalej

Abba

Twarz Jezusa

Truizmem jest dzisiaj stwierdzenie, że judaizm czasów Jezusa był nurtem polifonicznym, zwłaszcza po przełomowych pracach Gabriele Boccacciniego czy J. Neusnera (G. Boccaccini, Middle Judaism. Jewish Thought, 300 B.C.E. to 200 C.E., Minneapolis 1991; J. Neusner, Early Rabbinic Judaism: Historical Studies in Religion, Literature, and Art, Leiden 1975). Poznanie tego świata … Czytaj dalej

O wskrzeszeniu Jezusa nieco apologetycznie

paschalny1.jpg

Ja wiem, że Chrystus Pan żyje – kata tas grafas / 1 Kor 15,4/. Choć Ewangelie mówią o początkowym braku wiary / Mk 16,14/ O wątpliwościach i czczej gadaninie / Mk 28,17; Łk 24,11/ O rezygnacji ; trwodze, lęku i przerażeniu / Łk 24,21; 24,37; J 20, 24 – 29/. 1. … Czytaj dalej